Liu Dong Cha

Aus Teapedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liu Dong Cha (六洞茶) ist ein loser Hei Cha aus Guangxi in China. Der Tee wird hauptsächlich im Bezirk Xing'an hergestellt.

Weitere Hei Cha aus Guangxi