Shi Tou Huang Zhi Xiang

From Teapedia
Jump to: navigation, search
Huang Zhi Xiang

Shi Tou Huang Zhi Xiang is a Dan Cong Oolong. It is a varietal of Huang Zhi Xiang from Shi Tou town in Guandong, China.

See also

External links

Huang Zhi Xiang