Shi Tou Huang Zhi Xiang

From Teapedia
Revision as of 16:01, 21 September 2014 by Diz (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Shi Tou Huang Zhi Xiang is a Dan Cong Oolong. It is a varietal of Huang Zhi Xiang from Shi Tou town in Guandong, China.

See also

External links

Feng Huang Dan Cong – Po Tou Xiang