Shi Tou Huang Zhi Xiang

From Teapedia
Jump to navigation Jump to search
Huang Zhi Xiang

Shi Tou Huang Zhi Xiang is a Dan Cong Oolong. It is a varietal of Huang Zhi Xiang grown in Shi Tou town of Guangdong, China.

See also

External links

Huang Zhi Xiang